Diplomerad Utbildning i

Peaceful-Heart Therapy "Xin Ping"

Välkommen till en exceptionell utbildning för hälsa, välbefinnande, framgång och lycka!

 

Denna utbildning kan vara en fantastisk gåva till dig själv.

Utbildningen passar för dig som vill hjälpa dig själv att uppnå

välbefinnande och få en helt nytt perspektiv på livet.

Med mycket insikter och med olika tekniker för att förbättra de flesta

områden i vårt liv. 

För personer som redan har en terapeututbildning inom skolmedicin

eller alternativ medicin är denna utbildning en vidare utbildning som

är utmärkt påbyggnad och kompatibel med de flesta terapiformer.  

 Utbildningen är unik på flera sätt. Den är uppbyggd som 

kunskaps och upplevelsebaserad lärande och öppnar upp för helt nya 

perspektiv hur sjukdom eller obalanser fysiskt och psykiskt uppstår.

Samtidigt kunskapen om hur bota eller lindra med metoder och

tekniker som i huvudsak är mentala och alltid livsbejakande för att

 ta  bort mentala och fysiska blockeringar, vilket frigör individen från

negativa, minnen, traumatiska händelser, negativa livsmönster.  

Detta leder till en frigörelse av individen och dess inneboende

 potentialer. Detta leder till läkning eller lindring.

Den röda tråden genom utbildningen är principen att läka genom

fridfullt sinne och Xin Ping metoden. Detta illustreras av skålen och

den magiska staven. De representerar hjärtat som en alkemisk kittel,  

som härbärgerar allt gott vi har, vilket kan fyllas eller tömmas.

Den magiska staven representerar hjärtats speciella intelligens och

kärlekens förmåga att transformera orsakerna till lidandet, något som

deltagarna ofta kommer att få se och uppleva. En annan viktig röd tråd genom hela utbildningen är att lära och förstå kroppens språk och hur kroppen talar till oss. Varje del av kroppen är kopplad till en specifik psykologiskt fenomen.

Den komplexa bilden av människan som fysik, psykologisk, spirituell, energetisk väsen, där alla dessa plan speglas i varandra kräver ett holistiskt perspektiv, vilket satsas på denna utbildning. 

Att i alla behandlings sammanhang se hela människan är mycket viktigt.

I takt med att samhället och därmed även våra liv blir mer komplexa, är det lätt att tappa helhetsperspektivet och fokus läggs på det mest akuta vilket är bra, men om man inte samtidigt tar hänsyn till individens historia, livsstil och psyko-sociala miljö, föreligger risk för att man missar de grundläggande orsakerna till ohälsa. Exempelvis sambandet mellan hur vi känslomässigt upplever vår livssituation och hur vi mår fysiskt.   

Trots stora medicinska framgångar är det tydligt att många människor mår allt sämre.

 Låt mig illustrera med bara två exempel - barn och ungdomars psykiska ohälsa och de så utbredda stressrelaterade problemen, som skapar mycket lidande och samhällskostnader.

Något helt onaturligt börjar bli ett normaltillstånd!

 Vad är det som händer?

Att se hela människan lägger även grunden för förebyggande åtgärder vilket alla skulle tjäna på.

Användnings områdena för denna terapi är många och begränsningarna är få. Från behandling av fysiska åkommor och psykiska besvär till existentiell problematik. Andra användningsområden är coachning i karriären, i studier och i relationsproblem. Den största potentialen ligger i att kunna få tag i negativa programmeringar och göra om dessa. Att kunna återerövra sig själv och bli den man har potentialen att bli och vara sitt bästa jag.

Denna utbildning är starkt omvälvande för deltagande, dels för alla nya möjligheter som öppnar sig, samt att deltagarna tillämpar all kunskap på sig själva, för sina egna krämpor, eller problem och får uppleva sin egen transformation, samtidigt som så många dörrar öppnar sig för hur tillämpa utbildningen. 

Praktisk information

Utbildningen är på deltid och kan kombineras med arbete.

Undervisningen är mycket praktisk och upplagd enligt följande:

2 dagars helg seminarier, en gång per månad under ett år. Vissa teoretiska avsnitt kommer att ske difgitalt via webinarer eller  Zoom. 

Undervisningen varvar teori med praktik oh sker helt på svenska.

Mellan seminarierna bedrivs litteraturstudier och praktik med olika tekniker och övningar för optimal hälsa, för att få uppleva metodens effektivitet och följa sin egen transformation. 

Utbildningen är mycket djupgående i människans natur och väsen och kräver hög etik och moral av deltagarna, samt att tystnadsplikt är självklart. Utbildningen passar speciellt bra för empatiska personer som är intresserade av livet, naturen och människor, som söker djupare kunskap om sig själva och för alla som vill hjälpa andra.

På utbildningen tillämpas strikt tystnadsplikt. Utbildningen är inte lämplig för personer med psykiatriska diagnoser eller personlighetsstörningar. Vi har rätten att utesluta deltagare som uppvisar dålig etik, bryter mot tystnadsplikten, missbrukar sina kunskaper eller på olika sätt stör andra deltagare eller undervisningen. 

 

Anmälan

Anmälan skall göras skriftligen via brev eller e-post.  

Samtidigt med anmälan accepteras reglerna runt studierna.

Anmälan och betalning är bindande.

Före kursstarten finns möjligheten att gå på en introduktion, detta rekommenderas.

Introduktionen är 1/2 dag  där vi informerar om utbildningen och erbjuder möjligheten att pröva på metoden.

Utbildningen är planerad att starta under senhösten -vinter 2021 och våren 2022

Pris

40.000-: inklusive moms.  

Lärare

Miguel Rodriguez Wadman 

undervisning_Glimåkra.jpg
skålen.jpg