top of page

 Diplomerad Utbildning i

Peaceful-Heart Therapy "Xin Ping"

Välkommen till en exceptionell utbildning för hälsa, välbefinnande, framgång och lycka!

Denna utbildning kan vara en fantastisk gåva till dig själv.  Utbildningen

kan betraktas ur två perspektiv, antingen för dig som vill hjälpa dig själv

att uppnå välbefinnande och få en helt nytt perspektiv på livet och ta

kontrollen över ditt eget liv och bli den bästa versionen av dig själv, eller

för personer som redan har en terapeututbildning inom skolmedicin

eller alternativ medicin är denna utbildning att betrakta som en vidare

utbildning och kompatibel med de flesta terapiformer.

 Utbildningen är unik på flera sätt. Den är uppbyggd som kunskaps och upplevelsebaserad lärande och öppnar upp för helt nya perspektiv hur olika obalanser fysiskt och psykiskt uppstår. Samtidigt kunskapen om hur bota eller lindra med metoder och tekniker som i huvudsak är mentala och alltid livsbejakande för att

 ta  bort mentala och fysiska blockeringar, vilket frigör individen från negativa, minnen, traumatiska händelser, negativa livsmönster. Detta leder till en frigörelse av individen och dess inneboende

 potentialer vilket i sin tur leder till läkning eller lindring.

Den röda tråden genom utbildningen är principen att läka genom att skapa ett fridfullt sinne med hjälp av hjärtats intelligens och med Xin Ping tekniker och olika egenvårdsprogram för att få igång helandet. Det mesta läker ut av sig självt men när det inte gör det, då behövs lite hjälp. Den bästa hjälpen är då att försätta kroppen i de tillstånd som bäst befrämjar självläkning. Med detta är inte sagt att denna terapi ersätter alla andra medicinska behandlingar, så är det inte, det finns många tillfällen då andra behandlings metoder är att föredra, detta är något som studenterna får lära sig. Där Xin Ping överglänser allt annat är tillstånd av psykosomatisk karaktär. 

Xin Ping kräver ingen utrustning, inga nålar eller annat material.

Xin Ping är att betrakta som en metafysisk essens ur den så rika kinesiska medicinens traditioner med  sina rötter i en mycket avlägsen tid i historien och är både en rot, en del av stammen och en gren av denna medicinska tradition som under årtusenden fått influenser från många olika kulturer och utvecklat en mycket bred och djup förståelse om människans väsen. 

 

En viktig röd tråd genom hela utbildningen är att lära och förstå kroppens språk och hur kroppen talar till oss. Varje del av kroppen är kopplad till en specifik psykologiskt fenomen.

Utbildningen är holistisk och ger förståelse av komplexa bilden av människan som fysik, psykologisk, spirituell, energetisk väsen, där alla dessa plan speglas i varandra. Xin Ping-utbildningen ser till hela människan och lägger på så sätt grunden för förebyggande åtgärder dels med special designade meditations program, enkla Qi Gong rörelser med flera och livsstils medicinska åtgärder.

Utbildningen är mycket djupgående i människans natur och väsen och kräver hög etik och moral av deltagarna. Utbildningen passar speciellt bra för empatiska personer som är intresserade av livet, naturen och människor, som söker djupare kunskap om sig själva och som vill hjälpa andra.

Denna utbildning är starkt omvälvande för deltagande, eftersom  deltagarna uppmuntras till att tillämpa all kunskap på sig själva och får uppleva metodens effektivitet och följa sin egen process och transformation, samtidigt som så många dörrar öppnar sig för hur tillämpa utbildningen på sig själv och eventuella klienter  

Praktisk information

Utbildningen är på deltid och kan kombineras med arbete.

Undervisningen är mycket praktisk och upplagd enligt följande:

2 dagars helg seminarier, en gång per månad under ett år. Vissa teoretiska avsnitt kommer att ske digitalt via   Zoom. 

Undervisningen varvar teori med praktik och sker helt på svenska.

Mellan seminarierna bedrivs litteraturstudier och praktik med olika tekniker och övningar för optimal hälsa, för att få uppleva metodens effektivitet och följa sin egen transformation rekommenderas att skriva dagbok.

Olika hemuppgifter skall lösas på hemmaplan. 

På utbildningen tillämpas strikt tystnadsplikt.

Utbildningen är inte lämplig för personer med  psykiatriska diagnoser eller personlighetsstörningar, däremot är det inget hinder om man har lite skavanker och sår av livets slitage.

 Introduktioner: Är du intresserad av denna utbildning rekommenderar vi en kostnadsfri introduktion där du får mer information om utbildningen och får möjlighet att prova på Xin Ping-metoden och ställa frågor. Dessa introduktioner som föregår utbildningen kommer att ske på olika platser och du måste anmäla dig.

En annan möjlighet för att få en bra inblick i hur denna behandlings metod fungerar är att boka en tid för att själv få en behandling och på så sätt kunna följa och uppleva hela processen.

Anmälan och information För mer information, personliga samtal samt anmälan kontakta Miguel på miguel@self-improvement.se eller via telefon 070 777 67 40

Plats: Utbildningen startar 30/4 - 1/5 Falköping på Nei Jing Akademin Östertullsgatan 18.

  Utbildningen kan även hållas på andra platser men det förutsätter någon person, organisation eller grupp tar på sig att organiserar det.

Pris: 40.000-: inklusive moms.

 Lärare

Miguel Rodriguez Wadman 

Här nedan kan du se en liten video det förekommer några saker som inte stämmer det gäller längden på utbildningen och längden på introduktionen, bredvid en målning en gammal elev gjorde utifrån en av mina föreläsningar som handlade om om vägen till insikt.

undervisning_Glimåkra.jpg
Alla videoklipp

Alla videoklipp

Titta nu
livets träd.BMP
bottom of page