Om Peaceful-Heart  "Xin Ping"

Peaceful-Heart härstammar från "Xin Ping", som består av två kinesiska tecken.

Överst "xin" betyder hjärta och underst "ping" betyder stillhet, lugn och frid.

 

För att illustrera andemeningen kan guld skålen representera hjärtat,

som härbärgerar det bästa vi har och som kan fyllas på eller tömmas. 

Den magiska spöet representerar hjärtats speciella intelligens och kärlekens

transformerande egenskap.
 

Peaceful-Heart är en holistisk terapi och en sofistikerad behandlingsform samt självhjälpsmetod.

Metoden är effektiv för behandling av en bred spektra såväl fysiska som psykiskt besvär. 

Målet är alltid att försöka åtgärda orsaken till varför självläkningen inte kommer igång, eller inte räcker till.

 

Den utbildade terapeuten kan använda den antigen helt fristående eller i kombination med andra terapier.

För dig som inte är terapeut, är det en fantastisk metod med många olika tekniker som hjälper klienten att hjälpa sig själv och på så sätt ta ansvaret över i sin livsprocess.


Peaceful- Heart skulle kunna sägas vara en fysiologisk psykologisk terapi, alltså en body & mind terapi, eller tankefältsterapi. Men det är mycket mer än så, eftersom allt kretsar kring hjärtats speciella intelligens, intuition, ESP och energi.


En av grundbultarna i metoden är relationen mellan tanke-känsla-kropp.

- Hur våra tankar påverkar våra känslor, och hur dessa i sin tur påverkar våra kroppsliga funktioner.

- Hur våra känslor påverkar våra kroppsliga funktioner och våra tankar.

- Hur våra kroppsliga funktioner påverkar våra känslor och våra tankar.

Dessutom är denna terapi en gyllene väg för ett aktivt självförverkligande och att finna sin livsmening.
Ta bort alla negativa programmeringar och låta det ursprungliga jaget träda fram.
 
Ursprunget finns i den mångtusenåriga kinesiska, medicinska traditionen och många bra terapeutiska principer och metoder från Väst. Under årtusenden har det i Kina utvecklats ett mycket djupt perspektiv på människans natur och väsen, medan 
naturvetenskapen i väst har gett oss kunskapen om människan som biologisk och psykologisk varelse. 
I Peaceful- Heart förenas dessa två perspektiv.

En mycket kort och förenklad beskrivning är att vid negativa upplevelser och händelser i livet, lagras kroppsminnen, dessa blir som "planterade frön".  Dessa frön kommer att skapa blockeringar, som kan ställa till en hel del på olika plan. När sedan frön vaknar till liv kan de orsaka smärta, ohälsa, eller psykologiska fenomen till exempel, som hindrar oss i livet. 

Genom att skapa tillståndet "Xin Ping", vilket kan beskrivas som en form av djupavslappning med ett fridfullt sinne, och genom speciella tekniker, kan man komma åt och transformera dessa frön. Detta leder till frigörande av energi och optimal möjlighet för kroppen, eller själen, eller både att läka.

 

Det är kartlagt vad det är som aktiverar och väcker dessa frön, vilka symptom eller annat lidande som då uppstår och var i kroppen de bryter ut. Kroppens alla delar är kopplade till olika psykologiska fenomen och har sitt eget språk. 

Miguel Rodriguez Wadnan har under de sista 10 åren bearbetat, vidareutvecklat och anpassat denna fantastiska terapi, till de annorlunda förhållandena och villkor som vi lever under här i väst, utan att ursprunget har förvrängts eller förändrats.
 

xinping kaligrafi frilagd.jpg