top of page

Om Peaceful-Heart  "Xin Ping"

xinping kaligrafi frilagd.jpg
skålen.jpg

Xin Ping-terapi bygger broar mellan mångtusenårig österländsk medicin och västerländsk medicin.
Den grundar sig på teorier från Traditionell Kinesisk Medicin (TCM), Qi Gong, orientalisk psykologi, intuition och intention. Från västerländsk medicin hämtas inspiration inom fysiologi, psykologi och psykoterapi. Under årtusenden har det i Orienten utvecklats ett mycket djupt perspektiv på människans natur och väsen. Xin Ping består av två kinesiska tecken. Överst "Xin" hjärta och underst "Ping"  stillhet, lugn och frid, balans, harmoni, som beskriver ett i våra dagar det svåruppnåeliga tillståndet av sinnesfrid, på engelska peaceful mind. Detta tillstånd tillåter kroppens egna läkande mekanismer att arbeta ostört.
 
För att illustrera andemeningen kan guldskålen representera hjärtat, som härbärgerar det bästa vi har och som kan fyllas på eller tömmas. Den magiska spöet representerar hjärtats speciella intelligens och empatins och kärlekens transformerande egenskaper.
Hjärtats intelligens skiljer sig från det som vanligtvis förknippas med intelligens.  Kortfattat är att det energetiska hjärtat härbegerar människans värdefullaste skatter, dessa mänskliga skatter är våra högre mentala förmågor och egenskaper dessa utgör vår högre intelligens och förmågan till transformation. Hjärtats intelligens är vår inneboende samband med naturen, med cosmos och utgör vår inneboende visdom. 
Dessa skatter kan kultiveras och användas men kan även bli skändade, av svek, brutal uppväxt och en oförstående omvärld, men även av traumatiska händelser. Vi kan vara både medvetna eller omedvetna om dessa skatter och antingen generöst strö dessa omkring oss och skapa en bättre värld, eller inte. I Xin Ping står denna princip i centrum.
Xin Ping  är en holistisk terapi och en sofistikerad behandlingsform samt självhjälpsmetod. Metoden är effektiv för behandling av en bred spektra såväl fysiska som psykiska besvär. 
Målet är alltid att försöka åtgärda orsaken till varför självläkningen inte kommer igång, eller inte räcker till och sedan försätta kroppen i självläkning genom att eliminera de blockeringar och stagnationer som hindrar helandet. 
 
För den redan utbildade terapeuten med annan inriktning  kan denna metod antigen vara helt fristående eller i kombination med andra terapier. Kombinations möjligheterna är många.
För dig som inte är terapeut, är det en fantastisk metod med många olika tekniker för att hjälpa sig själv och på så sätt ta ansvaret över i sin egen livsprocess och vill du gå vidare och arbeta med andra är det full möjligt efter lite påbyggnad.

Xin Ping Peaceful- Heart terapi kan beskrivas som en fysiologisk psykologisk terapi, alltså en body & mind terapi, eller tankefältsterapi. Men det är mycket mer än så, eftersom allt kretsar kring hjärtats speciella intelligens, intuition, extra sensorisk perception  och energi.

En av grundbultarna i metoden är relationen mellan tanke-känsla-kropp.
- Hur våra tankar påverkar våra känslor, och hur dessa i sin tur påverkar våra kroppsliga funktioner.
- Hur våra känslor påverkar våra kroppsliga funktioner och våra tankar.
- Hur våra kroppsliga funktioner påverkar våra känslor och våra tankar. Dessa samband är det vi  utnyttjar i behandlingarna.
Dessutom är denna terapi en gyllene väg för ett aktivt självförverkligande och att finna sin livsmening, vilket sker genom att ta bort negativa programmeringar och låta det ursprungliga jaget träda fram vilket frigör mycket fysik och mental energi.
 
En mycket kort och förenklad beskrivning är att vid negativa upplevelser och händelser i livet, lagras kroppsminnen, dessa blir som "planterade frön".  Dessa frön kommer att skapa blockeringar, som kan ställa till en hel del på olika plan. När sedan frön vaknar till liv kan de orsaka smärta, ohälsa, eller psykologiska fenomen som bromsar upp eller stagnerar vår livsprocess.  

Genom att skapa tillståndet "Xin Ping", vilket kan beskrivas som en form av djupavslappning med ett fridfullt sinne, och genom speciella tekniker, kan man komma åt och transformera dessa frön. Detta leder till frigörande av energi och optimal möjlighet för kroppen, eller själen att läka.
 
Det är kartlagt vad det är som planterar, aktiverar och väcker dessa frön, vilka symptom eller annat lidande som då uppstår och var i kroppen de bryter ut. Kroppens alla delar är kopplade till olika psykologiska fenomen och har sitt eget språk. 


 

Rules chart器官.jpg

Bilden visar en karta över kroppens organ och vävnader och dess psykologiska samband på kinesiska men vi lär det på svenska. Varje organ, vävnad och plats på kroppen har sitt eget själsliga uttryck, och utgör således kroppens eget sätt att kommunicera med medvetandet. Ungefär så här: emotioner skapar fysiologiska processer som skapar känslor som ger upphov till tankar. Tankarna väcker i sin tur känslor som sätter igång olika fysiologiska processer som skapar emotioner. Om vi kan påverka hur vi tänker, känner och tolkar det som sker, är det fullt möjligt att även förändra fysiologiska negativa tillstånd och sjukdomar. På samma sätt kan vi förändra organens aktivitet kan vi förändra hur vi tänker och känner.


 

Användningsområdena för denna terapi är många och begränsningarna få. från behandling av smärta, fysiska åkommor och psykiska besvär till existentiell problematik. Andra användningsområden är coaching i karriären, i studier i relations problematik. Den största potentialen ligger i att få tag på negativa programmeringar och göra om dessa, att kunna återerövra sig själv och bli den man har potentialen till bli och  kunna vara den bästa versionen av sig själv

Den japanska traditionen Kintsugi, att laga porslin med guld eller silver, får illustrera en av de många och viktiga principerna för transformation i Xin Ping, Peaceful Heart-terapi. Efter lagningen blir porslinet fullkomligt och ännu vackrare. Det handlar om att växa som vuxen, att läka sina sår, att se på livet med klarsyn, att ta fullt

ansvar, att få ökat självinsikt och självbild, att utveckla sin emotionella intelligens, att bli fri från fysiskt och själslig lidande, att få frid och känna samhörighet.

japanese-tenmoku-kintsugi-2a.jpg
bottom of page