top of page

Behandlingar

 

Peaceul-Heart har sitt ursprung i "Xin Ping" metoden, som på svenska blir ”fridfullt sinne” och handlar om att skapa det underbaraste av alla tillstånd, nämligen inre lugn och frid. Detta tillstånd ger de bästa förutsättningarna och utrymmet för kroppens immunförsvar och alla andra system att arbeta ostört så läkningen sätter igång och går fortare både fysisk och psykiskt.

Peaceful-Heart är en mycket sofistikerad terapi som utgår ifrån

att om läkning inte kommer igång av sig själv, så finns det något

som hindrar kroppens läknings system.

Vanliga indikationer för Xin Ping terapi är tillstånd där

självläkningen inte kommer igång, eller är för långsam.

Psykosomatiska sjukdomar, smärta, stelhet i kroppen, 

huvudvärk, negativ effekter av stress, negativa konsekvenser

av starka händelser och upplevelser, i barndomen eller i nuet,

till exempel mobbning, skilsmässa, dödsfall, eller svår sjukdom, 

relationsproblem, vantrivsel med sitt nuvarande liv, negativa

livsmönster, tappad tro, hopp inspiration och gnista, ängslan, oro, ilska, sorg, blyghet, dåligt självförtroende, att inte trivas med sig själv, att inte hitta mening i tillvaron. Dessutom är denna terapi den gyllene vägen för ett aktivt självförverkligande och för att finna sin livsmening.

Behandlingen sker i form av samtal, där både terapeuten och klienten sitter ner och försätter sig i djup avslappning med hjälp av speciella andningstekniker och en enkel Qi Gongövning.

Efter behandlingen får klienten med sig olika tips och råd, samt övningar för att själv aktivt delta i sin egen process. För att läsa mer om Peaceful-Heart Therapy, klicka på Om Peaceful-Heart i huvudmenyn. 

Boka behandling

För att boka behandling, hör av dig till oss under länken Kontakt i huvudmenyn. 

På denna sida kommer snart listor på de personer som är utbildade och aktivt arbetar med Peaceful Heart terapi.

  

samtalsrummet.jpg
bottom of page