Välkommen till Xin Ping Peaceful-Heart

En unik behandlingsform och utbildning

Peaceful-Heart metoden bygger broar mellan mångtusenårig österländsk medicin och västerländsk medicin. Som behandlingsform är Peaceful-Heart utmärkt för fysiska åkommor, smärttillstånd, samt för mental och själslig smärta. 

 

Peaceful-Heart är en fantastisk väg till självkännedom. 

Metoden bidrar till återskapandet av sig själv och utveckling av

sina inre förmågor. Peaceful-Heart intar ett holistisk perspektiv

på människan, där många olika plan speglas och interagerar.

Alla beståndsdelarna är oskiljaktiga. Därför är kroppens olika

fysiologiska funktioner, dess mentala och energetiska

processer, det egna själslivet och livsstilen av stor betydelse.  

Det unika med Peaceful-Heart metoden är tillvägagångssättet,

som försätter kroppen i ett optimalt tillstånd för självläkning. 

Detta når vi genom att låta oss guidas av en djup och bred kunskap om människans väsen, hjärtats speciella intelligens och intuition. En unik aspekt i självläkningen är även kunskapen om hur kroppen talar till oss, då varje del av vår kropp är förknippad med ett specifikt psykologiskt uttryck.

Metoden Peaceful-Heart i bokform

Min kommande bok Det dansande hjärtat sammanfattar 40 år av insikter som terapeut, kursledare och lärare. I dessa roller har jag mött människor i livets alla skeenden. Boken handlar om Peaceful-Heart metoden, 

människans väg till sinnesfrid, att hitta hem, att behålla eller återfå hälsan och att hitta sitt sanna jag genom att återerövra dig själv. 

Boken Det dansande hjärtat beräknas vara färdig hösten 2019 och kan förbeställas genom att klicka på

köp boken nedan. Om du beställer boken i förväg får du även tips för bättre sömn och en ljudfil med djupavslappning.  

 

Om mig

Jag är lärare i Traditionell Kinesisk Medicin och har tre olika psykoterapi utbildningar. Jag har varit i Kina

över 30 gånger, samt i andra länder, där jag har mött och lärt av framstående lärare i olika discipliner.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

www.peaceful-heart.se                       miguel@self-improvement.se                     tel. +46(0) 707776740